Projekty UE

Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0098/20-00

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 70 133,64 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 70 133,64 zł